Sledujte také na:

Náhradka

Podcast nejen o pěstounství a pěstounech

Péče o ohrožené děti
32:14

Tento díl podcastové série Náhradka jsme věnovali Světovému dni dětí, který připadá na 20. listopadu. S čím se toto datum pojí? V roce 1959 přijalo Valné shromáždění OSN Deklaraci o právech dítěte, ve stejný den v roce 1989 pak Úmluvu o právech dítěte.

Pěstounství a péče o děti se specifickými potřebami
41:21

Mnoho (nejen pěstounských) rodin se neobejde bez podpory. Pečují totiž o děti se specifickými potřebami. Ať už jde o potřeby vzdělávací, výchovné, o fyzické, mentální či kombinované hendikepy.

Po stopách profesora Zdeňka Matějčka
37:39
Nový díl Náhradky ke stému výročí narození profesora Zdeňka Matějčka, ve kterém o svých snech, smyslu pěstounství, hodnotách mluví Mgr. Marek Roháček, Mgr. Marie Popovská, pěstounské maminky a profesor Zdeněk Matějček hlasem Igora Dostálka.
Cesta za snem – #6 díl podcastu Náhradka
36:04
Co vše čeká zájemce na cestě k pěstounství? A lze se na pěstounství vůbec připravit? V novém díle přibližujeme zájemcům proces zprostředkování náhradní rodinné péče.
Jsme pěstouni i manželé – #5 díl podcastu Náhradka
37:19
V čem se skrývá tajemství dobrého manželství a partnerství? Může být pěstounská péče stresovým faktorem ve vztahu dvou dospělých? A co je pro účastníky tohoto dílu podcastu Náhradka v partnerství nejdůležitější?
#4 díl podcastu Náhradka: Nejlepší zájem dítěte
30:20
Jak moc se daří napňovat pojem nejlepšího zájmu dítěte v souvislosti s pěstounskou péči? V tomto díle se dotkneme otázek potřeb dítěte a potřeb pěstounské rodiny.
#3 díl podcastu Náhradka: Místo u stolu
24:18
Třetí díl podcastové série Náhradka. Ústředním tématem tohoto dílu je hledání odpovědi na otázky, proč se lidi stávají pěstouny a co je k tomu vede? Také se ptáme běžných účastníků dostihového dne Chuchle Areny na to, jak vnímají pěstounskou péči a pěstouny.
#2 díl podcastu Náhradka: Děti, které se rodí v srdci
38:13
Jaká dilemata přináší náhradní rodičovství? Jak na takzvanou příslušnost k rodu a vlastní identitu nahlíží dospělí, kteří v náhradní rodině vyrostli? Jaké otázky vyvstávají ve chvíli, kdy se společnost snaží různými způsoby vyřešit nenaplněné rodičovství?
#1 díl podcastu Náhradka: Svatý Josef a další
43:41
První díl podcastové série Náhradka.

Podcast Náhradka vydává Sdružení pěstounských rodin z.s.

Od roku 1995 pomáháme pěstounským rodinám. Naším posláním je podporovat pěstounské rodiny a jiné pečující osoby v jejich rozhodnutí dát dětem, které to potřebují, šťastnou a spokojenou rodinu. Poskytovat trvalou podporu, poradenství, odbornou pomoc, vzdělávání a doprovázení dětem a pečujícím osobám.

Jste to možná Vy, kteří máte hodně lásky, síly a statečnosti přijmout do rodiny ohrožené dítě. Je stále mnoho dětí, které čekají na mámu a tátu, teplo a bezpečí domova. Na své životní cestě nebudete sami. Můžete se spolehnout na pochopení, pomoc i doprovázení naší organizace.

Více o Sdružení pěstounských rodin najdete na naších stránkách www.pestouni.cz

Podcast Náhradka vznikl v roce 2021 za finančního přispění Ministerstva práce a sociálních věcí z Národního dotačního titulu Rodina.

V roce 2022 natáčíme podcast za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí z Národního dotačního titulu Rodina a Nadace ČEZ

Na tvorbě podcastu se podílí

Julija Prejsová
Koordinátorka projektu a autorka námětu
Karolina Antlová
Scénář a produkce podcastu
Pavel Kunčar
Zvuk