O nás

Podcast Náhradka vydává Sdružení pěstounských rodin z.s.

Od roku 1995 pomáháme pěstounským rodinám. Naším posláním je podporovat pěstounské rodiny a jiné pečující osoby v jejich rozhodnutí dát dětem, které to potřebují, šťastnou a spokojenou rodinu. Poskytovat trvalou podporu, poradenství, odbornou pomoc, vzdělávání a doprovázení dětem a pečujícím osobám.

Jste to možná Vy, kteří máte hodně lásky, síly a statečnosti přijmout do rodiny ohrožené dítě. Je stále mnoho dětí, které čekají na mámu a tátu, teplo a bezpečí domova. Na své životní cestě nebudete sami. Můžete se spolehnout na pochopení, pomoc i doprovázení naší organizace.

Více o Sdružení pěstounských rodin najdete na naších stránkách www.pestouni.cz

Podcast Náhradka vznikl v roce 2021 za finančního přispění Ministerstva práce a sociálních věcí z Národního dotačního titulu Rodina. 

V roce 2022 natáčíme podcast za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí z Národního dotačního titulu Rodina

a Nadace ČEZ