Sledujte také na:

Jsme pěstouni i manželé/ Náhradka #5

„Vono to zní idealisticky, jo… To víte, není kostelíčka, když není kázáníčka…Ale pravda je, že jsme vždycky drželi basu…“ 

V čem se skrývá tajemství dobrého manželství a partnerství? Může být pěstounská péče stresovým faktorem ve vztahu dvou dospělých?  A co je pro účastníky tohoto dílu podcastu Náhradka v partnerství nejdůležitější? 

Připravila: Karolina Antlová/ Námět: Julija Prejsová/ Hudba: Petra Bohemi/ Zvuk: Jarda Topinka

 V tomto díle uslyšíte

Dlouhodobé pěstouny a manžele Jitku a Radka Novákovy
Dlouhodobé pěstouny a manžele Danu a Stanislava Skřičkovy
Janu Nečasovou, která vyrůstala v pěstounské a adoptivní rodině
Mgr. Hanu Regnerovou, terapeutku a ředitelku Modré linky

Vydává Sdružení pěstounských rodin z.s

K poslechu také na Spotify a Google Podcasty

Tento díl najdete také na

YouTube
Spotify
Google Podcasts
Ženy, maminky a náhradní rodičovství/ Náhradka #17
38:53

„Já si myslím, že tu práci s těmi dětmi to nemůže dělat úplně každý… Na to potřebujete trochu jiné kvality.“
„S těmi dětma je to pořád nový… Tam máte pořád co objevovat… A zase musíte řešit vlastně  sama sebe, musíte objevovat jak ty děti posouvat… musíte se posouvat…a to mne na tom baví.“

Vánoční speciál 2023
26:32

…aneb Ohlédnutí za třemi roky natáčení podcastu Náhradka. Uslyšíte v něm Mgr. Ing. Pavla Šmýda, ředitele Sdružení pěstounských rodin, Juliju Prejsovou, koordinátorku projektů Sdružení a autorku námětu Náhradky a Karolinu Antlovou, moderátorku a hlasovou lektorku, která stojí za celým procesem tvorby podcastu.

Radost, přijetí a pěstounství/ Náhradka #16
35:17

„Já bych nechtěla sklouznout někam, jakože pomáháme, jako děláme ty dobrý skutky. Ne, mě to obohatilo život…“ – Marcela Tobiášová je spolu s manželem dlouhodobou pěstounkou. Zpočátku působili jako pěstouni na přechodnou dobu.

V posledním letošním díle si povídáme s pěstounskou maminkou Marcelou Tobiášovou, Mgr. Leonou Fialovou a Mgr. Terezii Havlíčkovou Rodičem jinak a brněnským kadeřníkem a jáhnem Janem Špilarem.

Odpuštění, vděčnost a pěstounství/Náhradka #15
38:55

Odpuštění a vděčnost v souvislosti s náhradní péčí o ohrožené děti. Jedno emočně z nejtěžších spojení.
Snad většina těch, kdo se v oblasti sociálně právní ochrany dětí pohybuje, se k tématům odpuštění a vděčností musela aspoň někdy přiblížit a zkoumat je. Dotýkat se toho, jak je někdy těžké, ale důležité, odpouštět předchozím životním událostem dítěte a často i sami sobě…

Klid, propojení a pěstounství/Náhradka #14
36:05

V dalším díle Náhradky jsme se vydali za pěstounským tatínkem, který o své cestě pěstounstvím vypráví na Instagramovém účtu @cesta_pestouna, Alžbětou Candia Muñoz, psychoterapeutkou, pracující mimo jiné s ohroženými rodinami, a vnučkou profesora Zdeňka Matějčka, Hanou Stejskalovou, sociální pracovnici NRP  ÚMČ Praha 5 a profesorem Pavlem Hoškem, teologem, vedoucím katedry Evangelické teologické fakulty UK. 

Humor, kreativita a pěstounství/Náhradka #13
36:46

V dalších příbězích z Náhradky uslyšíme touhu po sebepoznávání, sebepřijetí a naplnění svého poslání. „Člověk by chtěl spasit celý svět, že jo, všechny děti, co vidí, a někdy to nejde…“
„Ta touha po dokonalosti  je cesta do pekel, protože vám to ty děti ukážou, že dokonalé je všechno, když to pojmete jako opravdově…“

Soucit, zvědavost a pěstounství/Náhradka #12
35:43

V letošním roce pátráme po okolnostech, motivaci a důvodech, proč se lidi stávají pěstouny anebo těmi, kdo ohroženým dětem a rodinám pomáhají. Jak moc rozumí sami sobě?  Proč dělají to, co dělají? Proč si zvolili cestu, jakou si zvolili?

 

Odvaha, moudrost a pěstounství/Náhradka #11
37:04

V letošním roce pátráme po okolnostech, motivaci a důvodech, proč se lidi stávají pěstouny anebo těmi, kdo ohroženým dětem a rodinám pomáhají. V prvním díle se také ptáme, co pro ně v souvislosti s jejich životní cestou znamenají pojmy moudrost a odvaha?

O tradicích a rituálech/ Náhradka #10
33:38

„Člověk potřebuje něco jako rituály… něco, co se opakuje…nějakým způsobem zklidňuje…“ (Sandra Silná)

Poslechněte si poslední díl Náhradky v roce 2022, nejen o vánočních rituálech a tradicích. 

Péče o ohrožené děti/ Náhradka #9
32:14

Tento díl podcastové série Náhradka jsme věnovali Světovému dni dětí, který připadá na 20. listopadu. S čím se toto datum pojí? V roce 1959 přijalo Valné shromáždění OSN Deklaraci o právech dítěte, ve stejný den v roce 1989 pak Úmluvu o právech dítěte.

Pěstounství a péče o děti se specifickými potřebami/ Náhradka #8
41:21

Mnoho (nejen pěstounských) rodin se neobejde bez podpory. Pečují totiž o děti se specifickými potřebami. Ať už jde o potřeby vzdělávací, výchovné, o fyzické, mentální či kombinované hendikepy.

Po stopách profesora Zdeňka Matějčka/ Náhradka #7
37:39

Nový díl Náhradky ke stému výročí narození profesora Zdeňka Matějčka, ve kterém o svých snech, smyslu pěstounství, hodnotách mluví Mgr. Marek Roháček, Mgr. Marie Popovská, pěstounské maminky a profesor Zdeněk Matějček hlasem Igora Dostálka.

Cesta za snem/ Náhradka #6
36:04

Co vše čeká zájemce na cestě k pěstounství? A lze se na pěstounství vůbec připravit? V novém díle přibližujeme zájemcům proces zprostředkování náhradní rodinné péče.

Jsme pěstouni i manželé/ Náhradka #5
37:19

V čem se skrývá tajemství dobrého manželství a partnerství? Může být pěstounská péče stresovým faktorem ve vztahu dvou dospělých? A co je pro účastníky tohoto dílu podcastu Náhradka v partnerství nejdůležitější?

Nejlepší zájem dítěte/Náhradka #4
30:20

Jak moc se daří naplňovat pojem nejlepšího zájmu dítěte v souvislosti s pěstounskou péči? V tomto díle se dotkneme otázek potřeb dítěte a potřeb pěstounské rodiny.

Místo u stolu/ Náhradka #3
24:18

Třetí díl podcastové série Náhradka. Ústředním tématem tohoto dílu je hledání odpovědi na otázky, proč se lidi stávají pěstouny a co je k tomu vede? Také se ptáme běžných účastníků dostihového dne Chuchle Areny na to, jak vnímají pěstounskou péči a pěstouny.

Děti, které se rodí v srdci/ Náhradka #2
38:13

Jaká dilemata přináší náhradní rodičovství? Jak na takzvanou příslušnost k rodu a vlastní identitu nahlíží dospělí, kteří v náhradní rodině vyrostli? Jaké otázky vyvstávají ve chvíli, kdy se společnost snaží různými způsoby vyřešit nenaplněné rodičovství?

Svatý Josef a další/ Náhradka #1
43:41

První díl podcastové série Náhradka o postavě sv. Josefa jako prvního pěstouna, tradici péče o sirotky a proměnách pěstounské péče v České republice.