Sledujte také na:

Odvaha, moudrost a pěstounství/Náhradka #11

V letošním roce pátráme po okolnostech, motivaci a důvodech, proč se lidi stávají pěstouny anebo těmi, kdo ohroženým dětem a rodinám pomáhají. V prvním díle se také ptáme, co pro ně v souvislosti s jejich životní cestou znamenají pojmy moudrost a odvaha? Tyto pojmy jsou zejména v humanistických odvětvích filozofii a psychologii řazeny mezi přednosti, které určují, že v životních situacích jednáme z pozice “zdravého“ nebo „plně funkčního já“.

V tomto díle uslyšíte příběhy pěstounských rodin Červených a Taschových, a Mgr. Zdeňky Zamazalové, klíčové pracovnice a vedoucí nově vznikajícího pracoviště Sdružení pěstounských rodin na Vysočině.

První letošní díl Náhradky jsme natočili za přispění laskavých dárců ze sbírky DONIO. Na podcast přispěli Michal, Lenka, Simona, Bob, Míša, Holky Sokolky, Katarína, Michaela, Marcela, Petr, Tereza a Věnceslava. Děkujeme vám! 

Naše díky patří i těm, kteří  nám přispěli na účet Sdružení mimo sbírku DONIO. A také všem, kdo nás podporujete poslechem a šířením našeho podcastu. Jsme rádi, že s podporou vás všech  můžeme pokračovat na této báječné cestě za příběhy nejen o pěstounech a pěstounství. 

Připravila: Karolina Antlová/ Námět: Julija Prejsová/ Hudba: Petra Bohemi/ Zvuk: Pavel Kunčar

Tento díl najdete také na

YouTube
Spotify
Google Podcasts
Ženy, maminky a náhradní rodičovství/ Náhradka #17
38:53

„Já si myslím, že tu práci s těmi dětmi to nemůže dělat úplně každý… Na to potřebujete trochu jiné kvality.“
„S těmi dětma je to pořád nový… Tam máte pořád co objevovat… A zase musíte řešit vlastně  sama sebe, musíte objevovat jak ty děti posouvat… musíte se posouvat…a to mne na tom baví.“

Vánoční speciál 2023
26:32

…aneb Ohlédnutí za třemi roky natáčení podcastu Náhradka. Uslyšíte v něm Mgr. Ing. Pavla Šmýda, ředitele Sdružení pěstounských rodin, Juliju Prejsovou, koordinátorku projektů Sdružení a autorku námětu Náhradky a Karolinu Antlovou, moderátorku a hlasovou lektorku, která stojí za celým procesem tvorby podcastu.

Radost, přijetí a pěstounství/ Náhradka #16
35:17

„Já bych nechtěla sklouznout někam, jakože pomáháme, jako děláme ty dobrý skutky. Ne, mě to obohatilo život…“ – Marcela Tobiášová je spolu s manželem dlouhodobou pěstounkou. Zpočátku působili jako pěstouni na přechodnou dobu.

V posledním letošním díle si povídáme s pěstounskou maminkou Marcelou Tobiášovou, Mgr. Leonou Fialovou a Mgr. Terezii Havlíčkovou Rodičem jinak a brněnským kadeřníkem a jáhnem Janem Špilarem.

Odpuštění, vděčnost a pěstounství/Náhradka #15
38:55

Odpuštění a vděčnost v souvislosti s náhradní péčí o ohrožené děti. Jedno emočně z nejtěžších spojení.
Snad většina těch, kdo se v oblasti sociálně právní ochrany dětí pohybuje, se k tématům odpuštění a vděčností musela aspoň někdy přiblížit a zkoumat je. Dotýkat se toho, jak je někdy těžké, ale důležité, odpouštět předchozím životním událostem dítěte a často i sami sobě…

Klid, propojení a pěstounství/Náhradka #14
36:05

V dalším díle Náhradky jsme se vydali za pěstounským tatínkem, který o své cestě pěstounstvím vypráví na Instagramovém účtu @cesta_pestouna, Alžbětou Candia Muñoz, psychoterapeutkou, pracující mimo jiné s ohroženými rodinami, a vnučkou profesora Zdeňka Matějčka, Hanou Stejskalovou, sociální pracovnici NRP  ÚMČ Praha 5 a profesorem Pavlem Hoškem, teologem, vedoucím katedry Evangelické teologické fakulty UK. 

Humor, kreativita a pěstounství/Náhradka #13
36:46

V dalších příbězích z Náhradky uslyšíme touhu po sebepoznávání, sebepřijetí a naplnění svého poslání. „Člověk by chtěl spasit celý svět, že jo, všechny děti, co vidí, a někdy to nejde…“
„Ta touha po dokonalosti  je cesta do pekel, protože vám to ty děti ukážou, že dokonalé je všechno, když to pojmete jako opravdově…“

Soucit, zvědavost a pěstounství/Náhradka #12
35:43

V letošním roce pátráme po okolnostech, motivaci a důvodech, proč se lidi stávají pěstouny anebo těmi, kdo ohroženým dětem a rodinám pomáhají. Jak moc rozumí sami sobě?  Proč dělají to, co dělají? Proč si zvolili cestu, jakou si zvolili?

 

Odvaha, moudrost a pěstounství/Náhradka #11
37:04

V letošním roce pátráme po okolnostech, motivaci a důvodech, proč se lidi stávají pěstouny anebo těmi, kdo ohroženým dětem a rodinám pomáhají. V prvním díle se také ptáme, co pro ně v souvislosti s jejich životní cestou znamenají pojmy moudrost a odvaha?

O tradicích a rituálech/ Náhradka #10
33:38

„Člověk potřebuje něco jako rituály… něco, co se opakuje…nějakým způsobem zklidňuje…“ (Sandra Silná)

Poslechněte si poslední díl Náhradky v roce 2022, nejen o vánočních rituálech a tradicích. 

Péče o ohrožené děti/ Náhradka #9
32:14

Tento díl podcastové série Náhradka jsme věnovali Světovému dni dětí, který připadá na 20. listopadu. S čím se toto datum pojí? V roce 1959 přijalo Valné shromáždění OSN Deklaraci o právech dítěte, ve stejný den v roce 1989 pak Úmluvu o právech dítěte.

Pěstounství a péče o děti se specifickými potřebami/ Náhradka #8
41:21

Mnoho (nejen pěstounských) rodin se neobejde bez podpory. Pečují totiž o děti se specifickými potřebami. Ať už jde o potřeby vzdělávací, výchovné, o fyzické, mentální či kombinované hendikepy.

Po stopách profesora Zdeňka Matějčka/ Náhradka #7
37:39

Nový díl Náhradky ke stému výročí narození profesora Zdeňka Matějčka, ve kterém o svých snech, smyslu pěstounství, hodnotách mluví Mgr. Marek Roháček, Mgr. Marie Popovská, pěstounské maminky a profesor Zdeněk Matějček hlasem Igora Dostálka.

Cesta za snem/ Náhradka #6
36:04

Co vše čeká zájemce na cestě k pěstounství? A lze se na pěstounství vůbec připravit? V novém díle přibližujeme zájemcům proces zprostředkování náhradní rodinné péče.

Jsme pěstouni i manželé/ Náhradka #5
37:19

V čem se skrývá tajemství dobrého manželství a partnerství? Může být pěstounská péče stresovým faktorem ve vztahu dvou dospělých? A co je pro účastníky tohoto dílu podcastu Náhradka v partnerství nejdůležitější?

Nejlepší zájem dítěte/Náhradka #4
30:20

Jak moc se daří naplňovat pojem nejlepšího zájmu dítěte v souvislosti s pěstounskou péči? V tomto díle se dotkneme otázek potřeb dítěte a potřeb pěstounské rodiny.

Místo u stolu/ Náhradka #3
24:18

Třetí díl podcastové série Náhradka. Ústředním tématem tohoto dílu je hledání odpovědi na otázky, proč se lidi stávají pěstouny a co je k tomu vede? Také se ptáme běžných účastníků dostihového dne Chuchle Areny na to, jak vnímají pěstounskou péči a pěstouny.

Děti, které se rodí v srdci/ Náhradka #2
38:13

Jaká dilemata přináší náhradní rodičovství? Jak na takzvanou příslušnost k rodu a vlastní identitu nahlíží dospělí, kteří v náhradní rodině vyrostli? Jaké otázky vyvstávají ve chvíli, kdy se společnost snaží různými způsoby vyřešit nenaplněné rodičovství?

Svatý Josef a další/ Náhradka #1
43:41

První díl podcastové série Náhradka o postavě sv. Josefa jako prvního pěstouna, tradici péče o sirotky a proměnách pěstounské péče v České republice.