Nejnovější díly

Po stopách profesora Zdeňka Matějčka

Nový díl Náhradky ke stému výročí narození profesora Zdeňka Matějčka, ve kterém o svých snech, smyslu pěstounství, hodnotách mluví 

  • Mgr. Marek Roháček, předseda neziskové organizace Návrat 
  • Mgr. Marie Popovská, klíčová pracovnice Poradny NRP Brno Sdružení pěstounských rodin 
  • pěstounské maminky 
  • a profesor Zdeněk Matějček hlasem Igora Dostálka. 

Připravila: Karolina Antlová/ Námět: Julija Prejsová/ Hudba: Petra Bohemi/ Zvuk: Pavel Kunčar/Čte: Igor Dostálek

Vydává @Sdružení pěstounských rodin z.s

V díle jsou použité ukázky z publikace Náhradní rodinná péče. Průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny, Zdeněk Matějček a kol, Portál, 1999  a z dvoudílného rozhovoru s panem profesorem O rodině, pěstounství a práci v časopise Průvodce náhradní rodinnou péči z let 2001-2002, který vydávalo Sdružení pěstounských rodin.

V roce 2022 natáčíme za podpory MPSV – dotační titul Rodina a Nadace ČEZ. Děkujeme!

Cesta za snem – #6 díl podcastu Náhradka

Co vše čeká zájemce na cestě k pěstounství? A lze se na pěstounství vůbec připravit? V novém díle přiblížujeme zájemcům proces zprostředkování náhradní rodinné péče.

Uslyšíte, jakou rolí hraje OSPOD a krajský úřad na cestě za dítětem. A také příběhy pěstounů o tom, jak probíhaly jejich přípravy a co pro ně samotné znamená pomoc dětem, které z nějakého důvodu nemohou vyrůstat ve své původní rodině.

V tomto díle uslyšíte

  • dlouhodobé pěstouny a přechodné pěstouny, manžele Marii a Michala Šebestovy
  • přechodné pěstouny a manžele Štěpánku a Jiřího Zahrádkovy
  • Sylvu Dvořáčkovou, vedoucí Poradny NRP Sdružení pěstounských rodin
  • Mgr. Petru Hégrovou z referátu NRP Magistrátu města Brna
  • Mgr. Petra Pucholdta, psychologa oddělení SPO a rodinné politiky KÚ Jihomoravského kraje

Připravila: Karolina Antlová/ Námět: Julija Prejsová/ Hudba: Petra Bohemi/ Zvuk: Pavel Kunčar

Vydává @Sdružení pěstounských rodin z.s

K poslechu také na @Spotify, @Google Podcasty a na našem YouTube kanále – Náhradka – podcast Sdružení pěstounských rodin – YouTube

V roce 2022 natáčíme za podpory MPSV – dotační titul Rodina a Nadace ČEZ. Děkujeme!

Jsme pěstouni i manželé – #5 díl podcastu Náhradka

„Vono to zní idealisticky, jo… To víte, není kostelíčka, když není kázáníčka…Ale pravda je, že jsme vždycky drželi basu…“ 

V čem se skrývá tajemství dobrého manželství a partnerství? Může být pěstounská péče stresovým faktorem ve vztahu dvou dospělých?  A co je pro účastníky tohoto dílu podcastu Náhradka v partnerství nejdůležitější? 

Připravila: Karolina Antlová/ Námět: Julija Prejsová/ Hudba: Petra Bohemi/ Zvuk: Jarda Topinka

 V tomto díle uslyšíte

Dlouhodobé pěstouny a manžele Jitku a Radka Novákovy
Dlouhodobé pěstouny a manžele Danu a Stanislava Skřičkovy
Janu Nečasovou, která vyrůstala v pěstounské a adoptivní rodině
Mgr. Hanu Regnerovou, terapeutku a ředitelku Modré linky

Vydává Sdružení pěstounských rodin z.s

K poslechu také na Spotify a Google Podcasty

#4 díl podcastu Náhradka: Nejlepší zájem dítěte

Jak moc se daří napňovat pojem nejlepšího zájmu dítěte v souvislosti s pěstounskou péči? V tomto díle se dotkneme otázek potřeb dítěte a potřeb pěstounské rodiny. Proč je důležité, aby dítě vyrůstalo v pravdě a se znalosti svých kořenů, ale také dostalo šanci zakořenit a vyrůstat v bezpečí nové pěstounské rodiny? Proč je důležitá podpora samotných pěstounů v jejich poslání  ze strany okolí? A jaký je právní rámec pojmu nejlepšího zájmu dítěte? I těchto otázek se dotkneme v posledním díle roku 2021 podcastu Náhradka.   

Připravila: Karolina Antlová/ Námět: Julija Prejsová/ Hudba: Petra Bohemi/ Zvuk: Jarda Topinka

 V tomto díle uslyšíte 

Dlouhodobou pěstounku Helenu Kubečkovou
Psycholožku doc. PhDr. Irenu Sobotkovou, CSc.  
 Mgr. Zdeňku Zamazalovou, vedoucí oddělení náhradní rodinné péče Magistrátu města Jihlava
a Mgr. Martina Kornela, Ph.D. advokáta společnosti Frank Bold Advokáti, s.r.o.

Vydává Sdružení pěstounských rodin z.s

K poslechu také na Spotify a Google Podcasty

V roce 2021 s podporou MPSV, dotační program Rodina v rámci projektu Hledáme Vás, mámo, táto!  – osvěta a vzdělávání veřejnosti v oblasti NRP v Jihomoravském kraji

#3 díl podcastu Náhradka: Místo u stolu

Třetí díl podcastové série Náhradka. Ústředním tématem tohoto dílu je hledání odpovědi na otázky, proč se lidi stávají pěstouny a co je k tomu vede? Také se ptáme běžných účastníků dostihového dne Chuchle Areny na to, jak vnímají pěstounskou péči a pěstouny a zda sami někdy uvažovali o této životní cestě.

V tomto díle uslyšíte 

Dlouhodobé pěstouny manžele Wolfovy
Pěstounky Martinu Faitovou a Annu Jelínkovou
Ředitele Sdružení pěstounských rodin Mgr. Ing. Pavla Šmýda
a návštěvníky Dostihového dne charity Chuchle Arena. 

Připravila: Karolina Antlová/ Námět: Julija Prejsová/ Hudba: Petra Bohemi/ Zvuk: Jarda Topinka

Vydává Sdružení pěstounských rodin z.s.

K poslechu také na Spotify

V roce 2021 vychází s podporou MPSV, dotační program Rodina v rámci projektu Hledáme Vás, mámo, táto!  – osvěta a vzdělávání veřejnosti v oblasti NRP v Jihomoravském kraji. 

#2 díl podcastu Náhradka: Děti, které se rodí v srdci


Druhý díl podcastové série Náhradka.

Jaká dilemata přináší náhradní rodičovství? Jak na takzvanou příslušnost k rodu a vlastní identitu nahlíží dospělí, kteří v náhradní rodině vyrostli? Jaké otázky vyvstávají ve chvíli, kdy se společnost snaží různými způsoby vyřešit nenaplněné rodičovství? A jaké paralely můžeme najít mezi náhradní rodinnou péčí a reprodukční medicínou? 

I na to se ptáme v našem podcastu Náhradka, tentokrát na téma Děti, které se rodí v srdci. Nabídne více otázek než odpovědí. Zároveň v sobě díky své otevřenosti skrývá pro ty, kteří  o pěstounství uvažují, důležité poselství. Život pěstounské a adoptivní rodiny není procházka růžovou zahradou. Je to cesta plná úsilí, výzev, pádů i zklamání. Cesta lásky plná barev, poznávání sebe sama a také neutuchající víry v to, že rodina, i když mívá různé podoby, je tím nejdůležitějším místem pro nás pro všechny.

Připravila: Karolina Antlová/ Námět: Julija Prejsová/ Hudba: Petra Bohemi/ Zvuk: Jarda Topinka

 V tomto díle uslyšíte 

Dlouhodobé pěstouny a adoptivní rodiče manžele Striovy
Robina a Karla Striovy
Psycholožku doc. PhDr. Irenu Sobotkovou, CSc.  
Psycholožku doc. PhDr. Ing. Hanu Konečnou, Ph.D.

Vydává Sdružení pěstounských rodin z.s.

K poslechu také na Spotify
 
V roce 2021 s podporou MPSV, dotační program Rodina v rámci projektu Hledáme Vás, mámo, táto!  – osvěta a vzdělávání veřejnosti v oblasti NRP v Jihomoravském kraji

#1 díl podcastu Náhradka: Svatý Josef a další


První díl podcastové série Náhradka.

Připravila: Karolina Antlová/ Námět: Julija Prejsová/ Hudba: Petra Bohemi/ Zvuk: Jarda Topinka

 V tomto díle uslyšíte 

Dlouhodobé pěstouny manžele Frantíkovy

Psycholožku doc. PhDr. Irenu Sobotkovou, CSc.  

Historičku PhDr. Zdeňku Stokláskovou, Ph.D.

Katolického kněze René Václava Strouhala

K poslechu také na Spotify

Po stopách profesora Zdeňka Matějčka

Nový díl Náhradky ke stému výročí narození profesora Zdeňka Matějčka, ve kterém o svých snech, smyslu pěstounství, hodnotách mluví 

Připravila: Karolina Antlová/ Námět: Julija Prejsová/ Hudba: Petra Bohemi/ Zvuk: Pavel Kunčar/Čte: Igor Dostálek

Vydává @Sdružení pěstounských rodin z.s

V díle jsou použité ukázky z publikace Náhradní rodinná péče. Průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny, Zdeněk Matějček a kol, Portál, 1999  a z dvoudílného rozhovoru s panem profesorem O rodině, pěstounství a práci v časopise Průvodce náhradní rodinnou péči z let 2001-2002, který vydávalo Sdružení pěstounských rodin.

V roce 2022 natáčíme za podpory MPSV – dotační titul Rodina a Nadace ČEZ. Děkujeme!